Ikona

Phosphates

table

Produkt [PL]Product [ENG]
FOSFORAN DWUPOTASOWY DKP E 340(ii)DIPOTASSIUM PHOSPHATE DKP E 340(ii)
FOSFORAN TRÓJWAPNIOWY E 341(iii)TRICALCIUM ORTOPHOSPHATE E 341(iii)
POLIFOSFORAN SODU SHMP SODIUM HEKSAMETAPHOSPHATE SHMP
Ikona

Phosphates

table

Produkt [PL]Product [ENG]
FOSFORAN DWUPOTASOWY DKP E 340(ii)DIPOTASSIUM PHOSPHATE DKP E 340(ii)
FOSFORAN TRÓJWAPNIOWY E 341(iii)TRICALCIUM ORTOPHOSPHATE E 341(iii)
POLIFOSFORAN SODU SHMP SODIUM HEKSAMETAPHOSPHATE SHMP