JAKOŚĆ

Jakość jest wtedy, gdy wracają do nas klienci, a nie nasze wyroby.

Wysoka JAKOŚĆ oferowanych produktów i usług to jeden z priorytetów Naszej Firmy. Kluczowym elementem działalności jest bezpieczeństwo zdrowotne dystrybuowanych surowców. W związku z tym wdrożyliśmy, utrzymujemy, doskonalimy i certyfikujemy następujący system:
  • ISO 22000, czyli System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, który umożliwia stałe dostarczanie bezpiecznych wyrobów spożywczych, poprzez zapobieganie, eliminowanie i kontrolę zagrożeń.

Certyfikat ISO 22000

O wysokiej jakości naszych produktów
i usług świadczą:

ZAUFANI DOSTAWCY

Dostawcy naszych produktów działają zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności i pasz.

DOKUMENTACJA

Wdrożony łańcuch przepływu informacji od producentów do odbiorców, pozwala na sprawne przekazywanie dokumentacji jakościowej i zaspokojenie oczekiwań najbardziej wymagających klientów.

DOŚWIADCZENIE W BRANŻY

Kilkunastoletnia działalność oparta na partnerskiej współpracy z dostawcami i klientami,  sprawiła, że zaufali nam Producenci wielu znanych marek.

ELASTYCZNOŚĆ

Jesteśmy otwarci na zmieniające się oczekiwania naszych Kontrahentów.

gwarancja jakości

Dbamy o ciągłe podnoszenia świadomości pracowników oraz standaryzację procesów, dlatego przestrzeganie  zasad 7W przez nasz zespół, gwarantuje obsługę klienta na wysokim poziomie.

1. WŁAŚCIWY PRODUKT
2. WŁAŚCIWA ILOŚĆ
3. WŁAŚCIWY STAN
4. WŁAŚCIWE MIEJSCE
5. WŁAŚCIWY CZAS
6. WŁAŚCIWY KLIENT
7. WŁAŚCIWA CENA

JAKOŚĆ

Jakość jest wtedy,
gdy wracają
do nas klienci,
a nie nasze wyroby.

Wysoka JAKOŚĆ oferowanych produktów i usług to jeden z priorytetów Naszej Firmy. Kluczowym elementem działalności jest bezpieczeństwo zdrowotne dystrybuowanych surowców. W związku z tym wdrożyliśmy, utrzymujemy, doskonalimy i certyfikujemy następujący system:
  • ISO 22000, czyli System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, który umożliwia stałe dostarczanie bezpiecznych wyrobów spożywczych, poprzez zapobieganie, eliminowanie i kontrolę zagrożeń;

Certyfikat ISO 22000

O wysokiej jakości naszych produktów
i usług świadczą:

ZAUFANI DOSTAWCY

Dostawcy naszych produktów działają zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności i pasz.

DOKUMENTACJA

Wdrożony łańcuch przepływu informacji od producentów do odbiorców, pozwala na sprawne przekazywanie dokumentacji jakościowej i zaspokojenie oczekiwań najbardziej wymagających klientów.

DOŚWIADCZENIE
W BRANŻY

Kilkunastoletnia działalność oparta na partnerskiej współpracy z dostawcami i klientami,  sprawiła, że zaufali nam Producenci wielu znanych marek.

ELASTYCZNOŚĆ

Jesteśmy otwarci na zmieniające się oczekiwania naszych Kontrahentów.

gwarancja jakości

Dbamy o ciągłe podnoszenia świadomości pracowników oraz standaryzację procesów, dlatego przestrzeganie  zasad 7W przez nasz zespół, gwarantuje obsługę klienta na wysokim poziomie.

1. WŁAŚCIWY PRODUKT
2. WŁAŚCIWA ILOŚĆ
3. WŁAŚCIWY STAN
4. WŁAŚCIWE MIEJSCE
5. WŁAŚCIWY CZAS
6. WŁAŚCIWY KLIENT
7. WŁAŚCIWA CENA