PRACA

Budujemy zespół w oparciu o predyspozycje i kompetencje każdego z jego członków.

Przekazujemy klarowne cele i dbamy, aby ich realizacja odbywała się przyjaznej atmosferze i poszanowaniu przyjętych zasad współpracy.

Liczą się dla nas opinie pracowników i dajemy poczucie, że każdy ma wpływ na kształt organizacji i kierunek, w którym ona zmierza. Wspólnie cieszymy się z sukcesów i razem rozwiązujemy problemy.  

Jeśli masz doświadczenie w sprzedaży lub zakupach aplikuj na rekrutacja@chemart.pl . Chętnie się spotkamy i porozmawiamy o tym co możemy razem zrobić. Załącz CV wraz z klauzulą:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Chemart International Trader Sp z o.o.. siedzibą w Krakowie, ul. Sikorki 23, w celach rekrutacyjnych, w tym w celu przysyłania przez ww. podmiot korespondencji związanej z procesem rekrutacyjnym na mój adres e-mail wskazany w formularzu oraz na otrzymywanie informacji związanych z procesem rekrutacyjnym drogą elektroniczną. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie, a także posiadam dostęp do moich danych osobowych.Zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.