procedury bezpieczeństwa

ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2

Organizacja czasu pracy

Sposób świadczenia pracy powinien odbywać się zgodnie z ustalonym systemem hybrydowym (wytypowani pracownicy biurowi)/zmianowym (pracownicy magazynu).  Pracownicy mają obowiązek wpisywania się na listę obecności przed rozpoczęciem pracy. Podczas pracy należy zachować dystans (min. 2m) i przestrzegać zasad higieny. Przemieszczanie się pracowników pomiędzy pokojami jest dopuszczalne tylko w ostateczności. W takim przypadku należy zakryć nos i usta oraz zachować 2 metrowy dystans. Do pomieszczeń magazynowych wstęp mają tylko i wyłącznie osoby pracujące na magazynie, a także  pracownicy Działu Jakości (DzJ) oraz Biuro Obsługi Klienta (BOK) z zastrzeżeniem, że pracownik DzJ lub BOK może mieć kontakt tylko i wyłącznie z jedną zmianą pracowników magazynowych. Każda wizyta pracownika DzJ i/lub BOK, powinna zostać odnotowana w specjalnym rejestrze, który zawiera datę oraz dokładną godzinę wejścia/wyjścia do/z magazynu.

Przestrzeganie zasad higieny

Podczas pracy należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy – szczególnie ust, nosa i oczu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.

Przed wejściem do biura i magazynu zostały umieszczone stacje do dezynfekcji rąk. Wymagana jest dezynfekcja rąk przy wejściu oraz w trakcie dnia pracy. Mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z instrukcją umieszczoną w toaletach oraz kuchni.

Monitorowanie stanu zdrowia

Zaleca się obserwowanie swojego stanu zdrowia, m.in. badanie temperatury. Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z poniżej wymienionych objawów infekcji:

  • podwyższona temperatura (powyżej 37st.C),
  • kaszel,
  • duszność,
  • utrata węchu i/lub smaku,

powinna niezwłocznie zgłosić informację o tym fakcie bezpośrednio do Dyrektora Zarządzającego i/lub Prezesa Zarządu.

Spożywanie posiłków

Zaleca się ograniczenie korzystania ze wspólnej kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowywanie posiłków w domu i spożywanie w miejscu pracy tj. przy biurku.

Spotkania, postępowanie dla osób wizytujących firmę

Wszelkie spotkania powinny odbywać się w formie telekonferencji. Jeżeli nie jest to możliwe, osoby trzecie powinny zakrywać usta i nos, zachować 2 metrowy dystans oraz przestrzegać zasad higieny (dezynfekcja rąk przed wejściem).

procedury bezpieczeństwa

ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2

Organizacja czasu pracy

Sposób świadczenia pracy powinien odbywać się zgodnie z ustalonym systemem hybrydowym (wytypowani pracownicy biurowi)/zmianowym (pracownicy magazynu).  Pracownicy mają obowiązek wpisywania się na listę obecności przed rozpoczęciem pracy. Podczas pracy należy zachować dystans (min. 2m) i przestrzegać zasad higieny. Przemieszczanie się pracowników pomiędzy pokojami jest dopuszczalne tylko w ostateczności. W takim przypadku należy zakryć nos i usta oraz zachować 2 metrowy dystans. Do pomieszczeń magazynowych wstęp mają tylko i wyłącznie osoby pracujące na magazynie, a także  pracownicy Działu Jakości (DzJ) oraz Biuro Obsługi Klienta (BOK) z zastrzeżeniem, że pracownik DzJ lub BOK może mieć kontakt tylko i wyłącznie z jedną zmianą pracowników magazynowych. Każda wizyta pracownika DzJ i/lub BOK, powinna zostać odnotowana w specjalnym rejestrze, który zawiera datę oraz dokładną godzinę wejścia/wyjścia do/z magazynu.

Przestrzeganie zasad higieny

Podczas pracy należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy – szczególnie ust, nosa i oczu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.

Przed wejściem do biura i magazynu zostały umieszczone stacje do dezynfekcji rąk. Wymagana jest dezynfekcja rąk przy wejściu oraz w trakcie dnia pracy. Mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z instrukcją umieszczoną w toaletach oraz kuchni.

Monitorowanie stanu zdrowia

Zaleca się obserwowanie swojego stanu zdrowia, m.in. badanie temperatury. Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z poniżej wymienionych objawów infekcji:

  • podwyższona temperatura (powyżej 37st.C),
  • kaszel,
  • duszność,
  • utrata węchu i/lub smaku,

powinna niezwłocznie zgłosić informację o tym fakcie bezpośrednio do Dyrektora Zarządzającego i/lub Prezesa Zarządu.

Spożywanie posiłków

Zaleca się ograniczenie korzystania ze wspólnej kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowywanie posiłków w domu i spożywanie w miejscu pracy tj. przy biurku.

Spotkania, postępowanie dla osób wizytujących firmę

Wszelkie spotkania powinny odbywać się w formie telekonferencji. Jeżeli nie jest to możliwe, osoby trzecie powinny zakrywać usta i nos, zachować 2 metrowy dystans oraz przestrzegać zasad higieny (dezynfekcja rąk przed wejściem).